321

BIOROCKin missio | Kestävä jäteveden käsittely Missio

MISSIOMME

BIOROCK:n missiona on tarjota taloudellisia ja ekologisia ratkaisuja jäteveden käsittelyongelmiin tarjoamalla asiakkaillemme parasta palvelua ja laatutuotteita. BIOROCK-järjestelmistä purkautuva puhdistettu jätevesi on laadultaan paljon kansallisia standardeja korkeampaa, mikä mahdollistaa useimmissa tapauksissa välittömän purun pintavesiin, kuten jokiin ja lampiin, edellyttäen tietysti, että kunkin maan paikallisia ja kansallisia määräyksiä noudatetaan.