BIOROCK Ei-Sähköä Käsittelyprosessi

BIOROCK käsittely on kolmeosainen prosessi.

Esikäsittely tapahtuu saostussäiliössä, jossa kiintoaines ja rasvat erottuvat (esikäsittely). Saostussäiliöstä jätevesi johdetaan harjasuodattimen kautta varsinaiseen BIOROCK ilmastusosaan (toisiokäsittely) ja suodatusosioon (kolmas vaihe).

BIOROCK puhdistamo-osa voidaan liittää olemassa olevaan sakokaivoon tai umpitankkiin.

BIOROCK jätevesijärjestelmän asennus

Miten Luonto Toimii

Perinteisissä aktiivilietepuhdistamoissa ilmastimet pumppaavat 12-24 tuntia vuorokaudessa pitääkseen prosessin hapellisena ja toiminnassa. BIOROCK ei tarvitse sähköä ilmastukseen, vaan toimii luonnollisella vedolla.

Hiilijalanjälki

Mekaaninen järjestelmä kuluttaa energiaa ja aikaansaa suuren hiilijalanjäljen. Aktiivilietejärjestelmä kuluttaa paljon fossiilista energiaa sähkön muodossa.

BIOROCK® luonnollisen ilmastuksen järjestelmällä on hyvin pieni hiilijalanjälki.

BIOROCK on ympäristöystävällinen

BIOROCK, paras pienpuhdistamojärjestelmä, ilman sähköä, energiankulutus nolla, 25 vuoden takuu säiliöille!